Suevia Camba Calvo

Perfil:

Mulher, lingüísta e galega en constante (de)construcción. Un cu inquiento dende a infancia que trabalha no autoconhecemento. Compañeira dun canino peludo e aventureiro.